ابتدا اخلاق دختر خانومهاای گل گلاااب :

وقتي يک دختر حرفي نميزند يعني ميليونها فکر در سرش مي گذرد .
وقتي يک دختربحث نميکند يعني عميقا مشغول فکر کردن است .
وقتي يک دختر با چشماني پر از سوال به تو نگاه ميکند يعني نمي داند تو تا چند وقت ديگر با او خواهي بود .
وقتي يک دختر سرش را روي سينه تو مي گذارديعني آرزو مي کند براي هميشه مال او باشي .
وقتي يک دختر هر روز به تو زنگ مي زند يعني توجه تو را طلب مي کند .
وقتي يک دختر هر روز براي تو [اس ام اس ] مي فرستد يعني ميخواهد تو اقلا يک بار جوابش را بدهي.
وقتي يک دختر به تو مي گويد دوستت دارم يعني واقعا دوستت دارد .
وقتي يک دختر اعتراف مي کند که بدون تونمي تواند زندگي کند يعني تصميم گرفته که تو تمام آينده اش باشي.
وقتي يک دختر مي گويد دلش برايت تنگ شده يعني هيچ کسي در دنيا بيشتر از او دلتنگ تو نيست .

و اما حالات  پسرهای......

وقتي يک پسر حرفي نمي زند يعني حرفي براي گفتن ندارد !
وقتي يک پسر بحث نمي کند يعني حال و حوصله بحث کردن ندارد !
وقتي يک پسر با چشماني پر از سوال به تو نگاه مي کند يعني واقعا گيج شده است !
وقتي يک پسر پس از چند لحظه در جواب احوالپرسي تومي گويد: خوبم يعني واقعا حالش خوبه !
وقتي يک پسر به تو خيره مي شود يعني دو حالت داره يا شگفت زده است يا عصباني !!
وقتي يک پسر هر روز به تو زنگ مي زند يعني او با تو مدت زيادي حرف مي زند که توجه ات را جلب کند وقتي يک پسر هرروز براي تو [اس ا م اس ] مي فرستد يعني بدون که براي همه "فوروارد" کرده !!!
وقتي يک پسر به تو ميگويد دوستت دارم يعني دفعه اولش نيست ( آخرش هم نخواهد بود ) !!!

وقتي يک پسر اعتراف مي کند که بدون تو نمي تواند زندگي کند يعني تصميم شو گرفته که تورو اقلا واسه يه هفته داشته باشه ؟!

+ نوشته شده در چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 20:33 توسط دوست |